Livelog

QSO nr StationRST rcvRST sndModeFreq. (kHz)Time (UTC)
2ON5JK5959LSB358018-10-2019 14:20:23
2*ON5ZZ5959LSB358018-10-2019 14:20:23
1ON4BB5959USB1424418-10-2019 14:19:57